L'ús de la signatura digital als tràmits d'Hisenda forma part de la ja esmentada administració electrònica que té per finalitat aportar un grau important de mobilitat a l'hora d'efectuar determinades operacions dels seus usuaris o interessats

Hi ha 3 sistemes d’identificació dels interessats en el procediment. D'acord amb l'article 9 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú els interessants podran identificar-se electrònicament davant les administracions públiques a través dels següents sistemes:

 • Certificat electrònic
 • Sistema Cl@ve
 • Altres, com el número de referència o TOKEN

Si necessites un certificat electrònic o has de renovar-lo per realitzar algun tràmit telemàtic ens encarreguem de realitzar-lo per sol 70€. La vigència del certificat és de 2 anys per a persones jurídiques i de 4 anys per a persones físiques

Què és la Signatura electrònica?

La signatura electrònica és l'equivalent electrònic de la signatura manuscrita

Quines són les funcions principals de la signatura electrònica?

 • La identificació del signant
 • La integritat del contingut signat

El no repudi del signant, és a dir, el no repudi a la destinació, per la qual cosa implica que el receptor no pot negar haver rebut el missatge perquè l'emissor té proves del receptor. Implica doncs un augment de la seguretat i certesa de què s'ha dut a terme el tràmit pertinent

Què és el certificat electrònic?

El certificat electrònic és un sistema d’identificació electrònica d’acreditació que permet dur a terme un conjunt d’accions electròniques, de forma segura i amb una validesa legal. El certificat digital garanteix la identitat de l’autor i permet certificar que és una signatura electrònica que correspon a una persona o entitat concreta

Quins tipus hi ha?
 • Certificat de persona física
 • Certificat de representant de persona jurídica/entitat sense personalitat
 • Certificat d'AAPP

Quina és la diferència entre la signatura electrònica i el certificat digital?

El certificat digital és aquell document que identifica una persona física a Internet d'acord amb l'autenticació d'un òrgan oficial i és obligatori per fer tràmits amb les AAPP. Amb aquest certificat es poden fer tràmits amb la SS o l'AT com presentar impostos, consultar sancions, fer reclamacions, etc...

La signatura electrònica és un concepte jurídic que es defineix a l'article 3 del Reglament eiDAS, fent referència a les dades en format electrònic o associades que el signant utilitza per signar i amb la característica de ser una signatura avançada que es crea a través d'un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica

En conclusió, la diferència entre signatura electrònica i certificat digital és que el segon és una forma d'identificació a Internet i la primera és una forma de signar documents en línia de forma segura i d'acord amb la normativa

Usos de la signatura electrònica

 • Alta de l’activitat d’una empresa o autònom
 • Altes, baixes i variacions dels teus treballadors
 • Signatura de contractes de treball, Documents de PRL, comunicacions laborals, liquidacions, reducció de jornades...
 • Recepció de notificacions i contestacions de la Seguretat Social, Hisenda, D.G.T...
 • Presentació d'impostos i pagament amb càrrec en compte, sense haver d'obligar el client a acudir presencialment al banc: IVA, IRPF, impost de societats, taxes...
 • Entre molts altres

Quins són els avantatges de disposar del certificat digital?

A causa de la seva obligatorietat, per rebre notificacions d'empreses i autònoms és imprescindible obtenir el certificat digital gairebé per a qualsevol tràmit amb Hisenda o la Seguretat Social. El certificat et permetrà accedir a les notificacions d'Hisenda, institucions autonòmiques, trànsit, ajuntament i Seguretat Social, entre altres organismes

Què t'oferim a Gesticonta?

Sol·licitarem o renovarem el certificat electrònic perquè puguis fer qualsevol tràmit telemàtic amb les AAPP. A més, utilitzant la signatura electrònica a la nostra assessoria podràs estalviar temps i no hauràs de realitzar gestions de forma presencial, estalviant en costes de desplaçaments, enviaments i en definitiva, en qualsevol tràmit. Així podràs millorar els processos de signatura i gestió de documents. Demana'ns-ho