Quin és el paper de la gestoria en la gestió d’escriptures?

La funció de la gestoria comença amb un assessorament fiscal. Aquest assessorament fiscal té la finalitat de reduir les despeses tributàries i informar envers les repercussions fiscals. Des de la visió més propera a la persona, els serveis orientats a la tramitació d’escriptures de diferents àmbits engloben els següents tràmits:

  • Retirada de les escriptures de la Notaria
  • Estudi previ de les opcions fiscals més favorables per al contribuent
  • Elaboració i tramitació dels impostos
  • Presentació de l’escriptura a l’ens responsable de la seva tramitació
  • Liquidació dels impostos
  • Presentació de l’escriptura per dur a terme la seva inscripció en el Registre corresponent

Què suposa, per tant, la Gestió d’Escriptures i altres documents?

Significa tramitar les escriptures fins a inscriure-les en els registres corresponent i dur a terme la liquidació adequada d’impostos i el compliment dels terminis

Quin és el paper de la gestoria en la gestió d’escriptures?

Doncs bé, un assessorament complet amb caràcter previ a la signatura de l’escriptura, ja sigui per taxacions, preparació de documents, verificació de la situació registral, cancel·lació de càrregues, entre d’altres, suposa una agilitat i eficàcia en la tramitació de les escriptures i la seva respectiva inscripció en el registre corresponent

A més a més, comptar amb una assistència a la signatura de l’escriptura, posterior retirada i liquidació generarà l’èxit de l’operació

També s’ha de realitzar el respectiu càlcul i liquidació dels impostos i la posterior tramitació als registres corresponents i retirada després de la inscripció

En quines situacions és dona la gestió?

La gestió d’escriptures es pot donar en diferents circumstàncies, per exemple, un contracte de compravenda, donacions, herències, préstecs o crèdits hipotecaris, per a la constitució o modificació de societats, resolucions judicials, entre d’altres

Que t'oferim a Gesticonta?

D’entrada t’explicarem el procediment fiscal més adequat, amb l’objectiu de reduir les despeses tributàries i les possibles repercussions fiscals. Després iniciarem el procés assessorant-lo sobre com portar un procediment que requereixi un document notarial. Farem la respectiva liquidació, sol·licitarem la inscripció en el Registre corresponent i tramitarem la seva retirada. Gestionem tot el procés, aportant la documentació a la notaria, supervisant en tot moment que l’elaboració del document. Per últim, ens ocuparem de recollir el document i si és necessari continuarem amb el procés que es requereixi fins a la seva finalització