Quina proposta oferim per tindre la informació al dia?

Gestió eficaç

Podem posar al seu abast una aplicació informàtica on podrà dur a terme la seva facturació i portar en el mateix lloc el control de clients i proveïdors, així com tota la informació de tots els seus comptes bancaris en un mateix lloc

Millora de la tresoreria

El fet de poder gaudir al moment d'aquesta informació és poder gestionar de manera immediata les devolucions de rebuts, i poder fer la reclamació el més aviat possible

Balanços periòdics i anàlisi comptable

Des de Gesticonta, gaudirà de tota la informació bancària al dia, i tot dins d'un únic lloc, amb el control que això representa per la seva tresoreria.