Com he de realitzar el tràmit de l’ ERTO?

De manera electrònica via Canal Empresa, amb certificat digital. Si l’empresari no en disposa també pot presentar la sol·licitud un intermediari ( gestor / advocat )

Cal que l’empresa tingui un nombre mínim de treballadors per poder presentar un ERTO?

L’ERTO es pot presentar pels empresaris que tinguin causa per presentar-lo, encara que sigui per a un sol treballador, a diferència de l’ERO d’acomiadament que requereix un nombre mínim d’afectats

He de donar de baixa els treballadors de l'empresa en la seguretat social?

NO

Els treballadors segueixen d'alta, amb independència que l'empresa pugui estar exonerada del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social

Puc renunciar a un ERTO que ja ha estat resolt o desistir d’una sol·licitud d’ERTO?

SI

Si voleu fer la renúncia total a l'expedient de força major (art.22 RDL 8/2020), podeu presentar una comunicació a través de Canal Empresa i emplenar el formulari previst. La renúncia comporta l’arxiu de l’expedient i la pèrdua de les exempcions a la Tresoreria General de la Seguretat Social a partir d’aquella data

Hem d'incloure en un mateix expedient ERTO als socis treballadors i als treballadors per compte aliena?

NO

Per als socis treballadors hi ha un formulari específic per a la declaració de la seva situació legal de desocupació, i quant als treballadors per compte aliena s'ha de presentar un expedient ordinari a part