Relació entre les parts contractants?

Els contractants poden establir pactes, clàusules i condicions que tinguin per convenient, sempre que no siguin contraris a la llei, a la moral, ni a la bona fe

Qui pot realitzar un contracte?

Les parts han de ser majors de 18 anys, menors de 18 anys que estiguin legalment emancipats o persones entre els 16 i 18 anys que comptin amb l’autorització dels seus pares o representants legals

Què succeeix en cas d’absència d’aquests elements?

L’absència o incompliment de qualsevol d’aquests elements habilitaria a qualsevol de les dues parts a sol·licitar la nul·litat del contracte

Quins són els elements essencials dels contractes civils?

Perquè el contracte existeixi ha de tenir uns requisits o elements essencials. El Codi Civil estableix en el seu article 1261 quins són aquests elements essencials. En primer lloc, és necessari el consentiment dels contractants. En segon lloc, s’ha de determinar l’objecte cert que sigui matèria de contracte. En tercer i darrer lloc, hi ha d’haver una causa de l’obligació que s’estableixi per contracte

Quins tipus de contractes civils existeixen?

Existeixen una multitud de contractes. A continuació citem alguns d’ells:
 • Arrendaments:
  • Arrendaments d’habitatge
  • Arrendaments de local de negoci
  • Arrendaments de traster
  • Arrendaments de plaça de garatge
  • Arrendaments de finca rústica
  • Arrendaments de vehicles de motor
  • Arrendaments de maquinària
 • Arrendaments d’obra o servei
 • Compravenda:
  • Compravenda de béns mobles
  • Compravenda de béns immobles
  • Compravenda de semovents
  • Compravenda d’habitatge amb condició suspensiva
  • Compravenda d’habitatge ocupada per arrendatari
 • Contractes que limiten la propietat:
  • Contracte de servitud de pas
  • Contracte de servitud de llums i vistes
  • Contracte de servitud d’aigües
  • Etc.
 • Altres tipus de contractes:
  • Contracte de dipòsit
  • Contracte de cessió o ús
  • Contracte d’assegurança
  • Contracte de permuta
  • Contracte de préstec
  • Contracte de transport
  • Etc.

A Gesticonta som un despatx d’assessors i advocats especialitzats en Dret Civil. Podem ajudar-te a redactar i determinar quin tipus dels contractes civils esmentats és el que vostè necessita. Tanmateix, en cas d’incompliment contractual podrem exigir el seu compliment acudint a la via extrajudicial o a la via judicial