Quina és la diferència entre un contracte mercantil i un contracte civil?

La diferència principal entre un contracte mercantil i un contracte civil és que l’objecte dels contractes mercantils són actes de comerç

Algunes de les altres diferències són les següents:
 • Respecte als contractes mercantils, els tribunals que s’encarregaran de jutjar els conflictes ocasionats pels contractes mercantils seran els tribunals mercantils, en canvi, els conflictes ocasionats pels contractes civils seran els tribunals civils els que tindran coneixement de la causa
 • Els contractes mercantils estan regulats en el Codi de Comerç, mentre que els contractes civils es troben regulats al Codi Civil
 • Pel que fa al lucre, els contractes mercantils obligatòriament tenen com a característica que siguin onerosos, és a dir, es pretén un benefici econòmic, en canvi, els civils poden ser gratuïts
 • La interrupció de la prescripció difereix de l’àmbit civil, puix que la jurisprudència en molts supòsits no accepta la reclamació extrajudicial com un tràmit que interrompi els terminis per reclamar

Quins són aquests actes de comerç?

Tenen la consideració d’actes de comerç aquelles accions que estan relacionades amb una adquisició d’un objecte que té les següents característiques:

 • Objectiu de guanyar diners
 • Els béns estan destinats a un intercanvi posterior i no per a l’ús propi
 • Aquests actes són realitzats per una empresa
 • Els actes són molts. Això és perquè la finalitat no és el consum propi o auto consum, sinó l’intercanvi dels béns adquirits
Aquestes característiques són les essencials per establir una diferenciació entre els actes civils i actes de comerç, ja que no existeix una classificació general que els diferenciï com a tal

Característiques d’un contracte mercantil

Les característiques del contracte mercantil seran en funció de quin sigui l’objecte del contracte. No obstant això, algunes de les característiques generals són:

 • Contractes reals, consensuals o solemnes
 • Contractes unilaterals o bilaterals
 • S’ha de fer menció que SEMPRE són contractes ONEROSOS
 • Contractes d’execució immediata o ajornada en el temps
 • Contractes principals o accessoris

Tipus de contractes mercantils existents

Alguns dels contractes mercantils als quals les lleis fan menció són els següents:

 • Contracte de compravenda mercantil
 • Contracte de transport terrestre
 • Contracte d’assegurança
 • Contracte de comerç marítim
 • Contracte de societat
 • Contracte d’agència
 • Contracte de comissió
 • Etc.

A Gesticonta som un despatx d’assessors i advocats especialitzats en Dret Mercantil. Podem ajudar-te a redactar i determinar quin tipus dels contractes mercantils esmentats és el que vostè necessita