Què vol dir ser una persona estrangera?

Es considera estranger aquell que es troba en un Estat del qual no és nacional, és a dir, té una nacionalitat diferent amb un altre Estat

Tipus de situació d’estrangeria existeixen

 • Estança: les estances fan referència a viatges temporals que realitza la població en altres països per un període curt de temps. Depenent de la relació internacional dels països caldrà disposar d’una autorització
 • Residència temporal: aquesta situació necessita una autorització per a residir en l’Estat durant un determinat temps. També s’ha d’acreditar tenir mitjans suficients per fer front a les despeses habituals de manutenció i habitatge si no acompleix cap activitat econòmica i en cas que ho faci, haurà de comptar amb la preceptiva autorització
 • Residència permanent: aquesta situació no té límit de temps, l’estranger no haurà d’abandonar el país i s’aconsegueix acumulant un determinat temps residint
 • Situació il·legal: aquests estrangers no comptem amb cap autorització per estar o residir en el país i per això no poden realitzar cap activitat econòmica

Quins tràmits puc fer com a estranger/a?

Els tràmits relacionats amb el dret d’Estrangeria són molts, no obstant això, citarem a continuació alguns d’ells

 • Autorització i renovació de residència temporal
 • Pròrroga d’estança de curta duració
 • Autorització de residència de llarga duració
 • Visat d’adopció de menors estrangers
 • Reagrupament familiar
 • Expulsions i devolucions
 • Asil i refugi
 • Cancel·lació d’antecedents policials

Continues tenint dubtes?

A Gesticonta, comptem amb personal especialitzat en tràmits d’estrangeria per gestionar la documentació i aspectes legals a considerar quan es produeixen diverses circumstàncies on es fa necessària l’obtenció de la respectiva documentació. Oferim assessorament tant a l’immigrant com emigrant, ja sigui en la tramitació dels corresponents permisos de residència i/o treball o nacionalitat espanyola davant les autoritats competents. Consulta’ns i donarem resposta a les teves preguntes i tramitarem tota la documentació que necessitis