Quan tenim un problema legal que afecta la nostra família, obtenir l’assessorament correcte i personalitzat d’un especialista en dret de família resulta molt convenient i necessari

El dret de família és una àrea de pràctica relativament àmplia, que inclou qüestions molt importants pel fet que els assumptes de dret de família estan vinculats amb l’esfera personal i genera un gran impacte emocional i personal. Considerem que la complexitat dels drets vinculats a les relacions familiars fan fonamental que hi hagi una persona encarregada de regular tots els criteris d’especialització

A més a més, ens podem trobar amb situacions d’existència de fills menors, i la figura de l’advocat esdevé imprescindible, ja que el divorci s’haurà de tramitar forçosament per via judicial

Funcions d'un advocat de família

És el professional que s’encarrega d’assessorar jurídicament en àrees que té relació amb l’àmbit familiar com l’adopció, divorci, custòdia de fills, entre d’altres. En molts casos acostumen a ser els mediadors en una disputa entre els membres de la família i s’encarrega de representar als clients en els procediments davant els tribunals de família o negociacions relacionades

Quins tràmits es poden realitzar?

  • Divorci de mutu acord: es tracta del tipus de divorci pel qual la parella no compareix forçosament a la via judicial, excepte en casos de menors d’edat, i simplement haurà d’acudir als jutjats a firmar l’acord al qual han arribat
  • Divorci contenciós: en situacions en què les parts no arriben a un acord pel que fa als aspectes que els afecten, no queda altra opció que presentar una demanda de divorci, que en aquest cas, donarà lloc al corresponent procediment judicial. És preceptiva l’assistència d’advocat i procurador
  • Custòdia dels fills: els pares són els responsables de la cura dels seus fills, per això, quan se separen, s’han de coordinar la cura d’aquests. La redacció d’un conveni regulador complet i adequat a les circumstàncies del cònjuge resulta ser un escrit de vital importància
  • Si no hi ha acord sobre la guàrdia i custòdia dels fills, es pot sol·licitar posteriorment la guàrdia i custòdia exclusiva
  • Pensions econòmiques: són un dels principals conflictes que deriven després d’un procés de separació o divorci, d’aquesta manera la sol·licitud d’aquesta prestació pot ser molt rellevant i a les nostres oficines disposem d’especialistes per a tramitar aquest procediment de sol·licitud de pensions o de reclamacions per al seu compliment

Importància de comptar amb un professional del dret de família

Si estàs vivint una situació familiar complexa, convé comptar amb un advocat que t’ajudi a resoldre els problemes de dret de família. Segurament l’advocat et proporcionarà solucions que segurament no t’havies plantejat. També, l’advocat de família t’ajudarà si la dificultat significa presentar documents als jutjats quan es tracta d’assumptes relacionats amb la custòdia dels fills o divisió d’actius

Amb què et podem ajudar?

A Gesticonta, t'oferim els nostres serveis i realitzem diferents tasques com demandes de divorci, redaccions de plans de parentalitat, convenis reguladors, demandes de guàrdia i custòdia exclusiva, divorci de mutu acord, entre d’altes. Treballem amb proximitat cap al client i entenem dificultat emocional i social que suposa