Per què demanar un informe del vehicle?

La raó principal per la qual es recomana sol·licitar un informe d'un vehicle és per seguretat i per a anticipar-se a possibles sobrecostos en el procés de compravenda d'aquest

Amb un informe del vehicle, procedent de la base de dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) podem realitzar el tràmit amb total garantia sense ser víctima d'una estafa

Dades necessàries per a demanar l'informe detallat

Per a demanar informes de trànsit, des de Gesticonta, només necessitem el número de matrícula o bastidor. Amb aquesta informació li oferirem, sense desplaçar-se personalment a la Prefectura provincial de trànsit i en un breu espai de temps l'informe detallat del vehicle

Amb aquest informe podràs recopilar tota la informació necessària per a prendre una decisió encertada sobre un vehicle

Què inclou un informe de trànsit?

Amb l'informe del vehicle podràs comprovar:
 • Data de matriculació
 • Titularitat del vehicle
 • Dades tècniques
 • Nombre de titulars anteriors
 • Data de caducitat de la ITV
 • Si el vehicle és de rènting
 • Conèixer les carrega del vehicle
 • Saber si està embargat o si té reserva de domini
 • Pagament de l'impost municipal
 • Si estigués en procés de transferència
 • Si està de baixa temporalment o permanentment
 • Els quilòmetres del vehicle (si han estat registrats per la I.T.V.).
 • Data de l'última transferència

Informació de vehicles

Des de Gesticonta, t'aconseguim de forma ràpida i sense mals de cap l'informe del vehicle que vols comprar (Document Oficial Expedit en la DGT)