Empresari

L'empresari és aquella persona física o jurídica que disposa d’una empresa per realitzar en nom propi una determinada activitat econòmica dirigida a la producció o a la mediació de béns o de serveis per al mercat. És el subjecte de l’activitat econòmica

Societat

La societat, sols és possible a través de persones jurídiques. La formaran una o diverses parts d’un contracte que documentaran aquesta societat. La societat podrà ser propietària d’una empresa i desenvolupar en ella la funció o el seu servei professional

Què és una societat?

El concepte de societat està determinat pels articles 116 del Codi de Comerç i 1665 del Codi Civil com un contracte pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú béns o indústria vinculats a desplegar una activitat amb ànim de lucre, és a dir, dur a terme una activitat destinada a obtenir un benefici, a través de la constitució d’una persona jurídica que serà subjecte de drets i deures

Quin tipus de societats existeixen?

Les societats poden ser de diferents tipus. Visita’ns i t’explicarem detalladament totes i cada una d’elles, quins són els requisits de creació i tota la tramitació que s’ha de realitzar per a la seva creació i posterior regulació. No obstant això, et deixem una fotografia amb tots els tipus de societats mercantils que existeixen

Quins són els passos a seguir per a la constitució d’una societat?

Per donar resposta a una pregunta com la formulada, t’explicarem de la manera més breu possible, però clara i concisa, quins són els requisits per constituir una societat anònima i per a la constitució d’una societat limitada a Espanya. Visita’ns i t’explicarem la tramitació de totes i cada una de les societats que hi ha

 • Tramitar la sol·licitud negativa de denominació social davant el RMC
 • Sol·licitar el NIF (Número d’Identificació Fiscal) davant l’Agència Tributària
 • Obtenció tant del provisional com definitiu
 • Justificant del dipòsit de capital, en aquest cas 3.000€ per S.L. o 60.000€ per S.A.
 • Redacció dels Estatuts Socials de la Societat. Es tracta d’un contingut molt important, ja que regula el funcionament de la societat
 • Redacció i firma de l’Escriptura de Constitució davant notari
 • Pagament de l’ITPAJD
 • Inscripció de l’escriptura notarial davant el RM
 • Alta de l’activitat davant l’AT (036), i alta del IAE
 • Inscripció de l’alta de la societat davant la Seguretat Social
 • Alta de l’administrador en el RETA

Resulta rellevant obtenir elcertificat digital i la prossecució a la seva instal·lació per rebre les notificacions electròniques i poder dur a terme la presentació i pagament d’impostos. A Gesticonta, t’ajudarem a tramitar aquest certificat digital, ja que és obligatori per a les empreses que siguin societats mercantils, tot i que també és recomanable que l’utilitzin els particulars. T’instal·larem el certificat digital i també ens encarregarem d’ajudar-te en la seva renovació

A Gesticonta t'oferim un assessorament integral tant en l’àmbit fiscal, com laboral i comptable, comptant amb professionals qualificats i el millor servei personalitzat. T’assessorarem i t’acompanyarem en tot el procés per a la constitució de la societat, explicant-te els avantatges i inconvenients i operativa de la teva societat