Sovint, disposem d’un deute que hem de cobrar, però no se’ns fa efectiu aquest cobrament. En aquestes situacions el principal consell és no demorar la seva reclamació a través d’un professional, ja que quan una persona no paga dins el termini establert o al termini al qual es va comprometre, evidència una situació de dificultat econòmica o la voluntat de no fer efectiu el pagament. Aquests impagaments, per part dels clients, proveïdors i altres, en l’entorn empresarial provoquen dificultats, preocupacions i “angoixa” als creditors, que davant d’aquesta situació no saben quina és la via a emprendre

La demora de la reclamació actua en perjudici de la persona reclamant, ja que, en aquestes situacions el deutor pot haver fet desaparèixer el seu patrimoni o haver agreujat la seva situació, per la qual cosa això suposarà encara més dificultats a l’hora d’obtenir el deute o quantitats impagades

Què fer quan un client no paga?

Primerament, s’ha de disposar de tota la documentació necessària, com factures, albarans, documents de treball, etc. Quan estigui determinada la quantitat exacta i esgotat el termini de pagament, una de les primeres opcions és iniciar una reclamació extrajudicial, la qual és realitzat, de forma general, mitjançant burofax, que permeti acreditar el requeriment. Tanmateix, es pot efectuar a través de correu electrònic, trucada telefònica o qualsevol altre mitjà que pugui acreditar de forma fefaent aquest requeriment

Si efectuat el requeriment, segueixo sense rebre els deutes i impagats, que puc fer?

En el cas que efectuat el requeriment, no s’ha rebut cap resposta ni cap solució amb l’advertiment, es pot optar a dues formes de reclamació del fet impagat. La primera forma és recórrer a la via judicial interposant demanda de reclamació de les quantitats impagades (veure reclamacions laboralson trobareu informació que us pot resultar útil respecte a impagaments de quantitats de caràcter laboral); com a segona forma, recórrer a la via de l’acte de conciliació. Visita’ns i t’explicarem detalladament en què consisteix la via de la conciliació i quins són els seus avantatges

Optar per a la via judicial

La demanda judicial contra el deutor suposa la iniciació de l’anomenat procediment monitori. Un cop admesa a tràmit la demanda, es requerirà al deutor perquè en el termini de 20 dies pagui o s’oposi. Esgotat el termini sense pronunciament del deutor, el jutge determinarà la finalització del procediment; en aquest cas es podrà sol·licitar l’execució de títols judicials,és a dir, demanar que s’executi l’embargament contra els béns i/o propietats del deutor en la quantitat suficient per satisfer l’import degut

Que succeeix si el deutor s’oposa al deute?

Si el deutor s’oposa al deute al·legat amb els motius que consideri oportuns, el procediment continuarà de manera diferent. En aquest cas el jutge competent arxivarà la causa del procediment monitori. A continuació, es determinarà que es procedeixi a la continuació del procediment declaratiu que correspongui. Aquest procediment podrà continuar la seva tramitació mitjançant judici verbal o ordinari depenent de la quantia que s’estigui reclamant

Què he de tenir en compte en la reclamació de deutes?

Abans d’iniciar qualsevol procediment d’aquest tipus, cal examinar detingudament la documentació de la qual es disposa. Recordem que és important disposar de la documentació on queda reflectida la quantitat requerida. A més a més, s’ha d’analitzar la viabilitat processal de l’assumpte, però no solament aquesta, sinó també la viabilitat d’eventuals embargaments o execució de béns del deutor per tal de liquidar el deute, els interessos i les despeses que ha ocasionat el procediment

Com hem vist, abans d’anar a la via judicial, podem recórrer al requeriment extrajudicial si es creu que pot ser una forma de resolució eficaç, en cas contrari, s’ha de recórrer a un procediment monitori, judici verbal o ordinari de reclamació de quantitat o a un procediment d’execució de sentència si és el cas, tal com s’ha explicat en aquest article

Què podem fer per tu?

T’atendrem al moment, escoltarem les teves peticions i pensarem en la millor estratègia. Disposem dels recursos suficients i del coneixement necessari per defensar els interessos dels nostres clients amb la finalitat d’assolir el millor resultat. Per qualsevol qüestió o dubte posi’s en contacte amb el nostre departament jurídic per tal que analitzem el seu cas i per valorar l’opció més favorable per als seus interessos